Site icon doodeebox กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ เทปกาว

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน เบอร์ 0

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน เบอร์ 0

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน เบอร์ 0

ขนาด 11 x 17 x 6 cm ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )

กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล

เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B

พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน

จำนวน 20 ใบ / แพ็ค

Exit mobile version