Sale!

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน ราคาเหมา ถูก 999 บาท

฿999.00

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน

  • 0 x 5 แพ็ค
  • 00 x 5 แพ็ค
  • A x 5 แพ็ค
  • B x 5 แพ็ค

รายละเอียดเพิ่มเติม

กล่องไปรษณีย์ ลูกฟูก ฝาชน ราคาเหมา ถูก 999 บาท

ประกอบด้วยกล่อง

  • x 5 แพ็ค เบอร์  0   ขนาด 11 x 17 x 6 cm ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )
  • x 5 แพ็ค เบอร์ 00  ขนาด 9.75 x 14 x 16 cm ( 3.84 x 5.51 x 2.36 in )
  • x 5 แพ็ค เบอร์ A (ก) ขนาด 14 x 20 x 6 cm ( 5.11 x 7.87 x 2.36 in )
  • x 5 แพ็ค เบอร์ B (ข) ขนาด 17 x 25 x 9 cm ( 6.69 x 9.84 x 3.54 in )

กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล

เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B