กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ กล่องลูกฟูก ซองไปรษณีย์ ซองพลาสติก PP เทปกาว

รายการสินค้า


line @doodeebox http://line.me/ti/p/~@doodeebox


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0
 • ขนาด 11 x 17 x 6 cm. ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0 ถูก

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0 ถูก
 • ขนาด 11 x 17 x 6 cm ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอน B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0+4

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0+4
 • ขนาด 11 x 17 x 10 cm ( 4.33 x 6.69 x 3.94 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 00

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 00
 • ขนาด 9.75 x 14 x 16 cm ( 3.84 x 5.51 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 00 ไม่พิมพ์
 • ขนาด 9.75 x 14 x 16 cm ( 3.84 x 5.51 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • ไม่พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน A

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน A ( ก )
 • ขนาด 14 x 20 x6 cm ( 5.11 x 7.87 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน aa

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน AA
 • ขนาด 13 x 17 x 7 cm ( 5.11 x 6.69 x 2.75 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • มีพิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2A

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2A
 • ขนาด 14 x 20 x 12 cm ( 5.51 x 7.87 x 4.72 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2B

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2B
 • ขนาด 17 x 25 x 18 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2C

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2C
 • ขนาด 20 x 30 x 22 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอน C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน B ( ข )

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน B ( ข )
 • ขนาด 17 x 25 x 9 cm ( 6.69 x 9.84 x 3.54 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน C ( ค )
 • ขนาด 20 x 30 x 11 cm ( 7.87 x 11.811 x 4.33 )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน C+8

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน C+8
 • ขนาด 20 x 30 x 19 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน CD

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน CD
 • ขนาด 15 x 15 x 15 cm ( 6 x 6 x 6 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ฝาชน D

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน D ( ง )

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน D+11
 • ขนาด 22 x 35 x 25 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน E ( จ )
 • ขนาด 24 x 40 x 17 cm ( 9.44 x 15.74 x 6.69 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน F ( ฉ )
 • ขนาด 30 x 45 x 20 cm ( 11.81 x 17.7 x 7.87 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน G
 • ขนาด 31 x 36 x 26 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน H
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องใส่เอกสาร กล่องลูกฟูก ลอน B 150 แกรม 2 ด้าน BD-1A

กล่องใส่เอกสาร กล่องลูกฟูก ลอน B 150 แกรม 2 ด้าน BD-1A
 • ใช้บรรจุเอกสารทั่วไป และสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายขนาด 37.2 x 28.3 x 30.2 เซนติเมตร
 • เนื้อกระดาษ 150 แกรม 2 ด้าน
 • จำนวน 1 กล่อง


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน E ( จ )
 • ขนาด 24 x 40 x 17 cm ( 9.44 x 15.74 x 6.69 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน F ( ฉ )
 • ขนาด 30 x 45 x 20 cm ( 11.81 x 17.7 x 7.87 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน G
 • ขนาด 31 x 36 x 26 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน H
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


ซองกันกระแทก C4 9 x 12 3/4 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง

ซองกันกระแทก 6 3/8 x 9 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง
 • ความกว้าง 9 นิ้ว
 • ความสูง 12 3/4 นิ้ว
 • มีพิมพ์ผู้ส่งและผู้รับชัดเจน
 • เนื้อกระดาษ KA 125 แกรม
 • ปากถุงปิดซิลิโคน แบบเทปกาว
 • ตัวแผ่นกันกระแทกติดกับตัวซองสีน้ำตาล ไม่สามารถเลื่อนออกได้ง่ายๆ


ซองกันกระแทก 6 3/8 x 9 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง

ซองกันกระแทก 6 3/8 x 9 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง
 • ความกว้าง 6 3/8 นิ้ว
 • ความสูง 9 นิ้ว
 • มีพิมพ์ผู้ส่งและผู้รับชัดเจน
 • เนื้อกระดาษ KA 125 แกรม
 • ปากถุงปิดซิลิโคน แบบเทปกาว
 • ตัวแผ่นกันกระแทกติดกับตัวซองสีน้ำตาล ไม่สามารถเลื่อนออกได้ง่ายๆ


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-1W

ซองพลาสติกกันกระแทก 15.8 x 22.8 + 5 cm. 20 ซอง PB-1W
 • ขนาด 25.50 x 33 ซม. ( 6 1/8 x 8 3/4 นิ้ว )
 • ความยาวลิ้น 5 ซม.
 • สินค้า 1 แพ็ค จะมี 20 ซอง


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-4W

ซองพลาสติกกันกระแทก 25.5 x 33.0 + 5 cm. 20 ซอง PB-4W
 • ขนาด 25.50 x 33 ซม. ( 10 x 12 นิ้ว )
 • ความยาวลิ้น 5 ซม.
 • สินค้า 1 แพ็ค จะมี 20 ซอง


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

sdfsdfasdfsdf
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-C2

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-C2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-C3

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-C3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-D2

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-D2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-D3

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-D3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-E2

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-E3

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-E4

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E4
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 35 x 46 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-P2

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-P2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-P3

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-P3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B2-GR

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-B2-GR
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ ส้ม
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B2-YE

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-YE
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PP-B3-PK

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-PK
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B3-BL

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-BL
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B2-LB

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-LB
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B3-LB

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-LB
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันกระแทก PB-B2-RP

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-RP
 • ขนาด 35 x 46 + 4 เซนติเมตร


ซองพลาสติก ไปรษณีย์ PP-B3-RP ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-RP
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ


เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง สีน้ำตาล สีขุ่น 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-0240

เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง 2 นิ้ว ยาว 40 หลา สีน้ำตาล สีขุ่น TP-0240
 • เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง สีน้ำตาล สีขุ่น เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ


เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง สีน้ำตาล สีขุ่น 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-0240

เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง ระวังแตก Fragile สีขาว ตัวหนังสือสีแดง 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-01F
 • เทปกาวระวังแตก เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สีสวยสด
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ


เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง ระวังแตก Fragile สีขาว ตัวหนังสือสีแดง 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-01F

เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง ระวังแตก Fragile สีขาว ตัวหนังสือสีแดง 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-01F
 • เทปกาวระวังแตก เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สีสวยสด
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ


เครื่องปิดผนึก เครื่องตัดเทปกาว opp deli 803

เครื่องปิดผนึก เครื่องตัดเทปกาว ติดง่ายกว่าเดิม รุ่นใหม่ สำหรับผู้หญิง Deli 803
 • รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ติดแน่น เหมาะสำหรับคุณผู้หญิง


กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox

line @doodeebox http://line.me/ti/p/~@doodeebox
email order@doodeebox.com

Leave a Reply

Translate »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save