กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ กล่องลูกฟูก ซองไปรษณีย์ ซองพลาสติก PP เทปกาว

รายการสินค้า

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0
 • ขนาด 11 x 17 x 6 cm. ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0 ถูก
 • ขนาด 11 x 17 x 6 cm ( 4.33 x 6.69 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอน B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0+4
 • ขนาด 11 x 17 x 10 cm ( 4.33 x 6.69 x 3.94 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 00
 • ขนาด 9.75 x 14 x 16 cm ( 3.84 x 5.51 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 00 ไม่พิมพ์
 • ขนาด 9.75 x 14 x 16 cm ( 3.84 x 5.51 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • ไม่พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน A ( ก )
 • ขนาด 14 x 20 x6 cm ( 5.11 x 7.87 x 2.36 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน AA
 • ขนาด 13 x 17 x 7 cm ( 5.11 x 6.69 x 2.75 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • มีพิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2A
 • ขนาด 14 x 20 x 12 cm ( 5.51 x 7.87 x 4.72 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2B
 • ขนาด 17 x 25 x 18 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2C
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 2C
 • ขนาด 20 x 30 x 22 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอน C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน B ( ข )
 • ขนาด 17 x 25 x 9 cm ( 6.69 x 9.84 x 3.54 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน C ( ค )
 • ขนาด 20 x 30 x 11 cm ( 7.87 x 11.811 x 4.33 )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน C+8
 • ขนาด 20 x 30 x 19 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน CD
 • ขนาด 15 x 15 x 15 cm ( 6 x 6 x 6 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง B
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน D ( ง )

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน D+11
 • ขนาด 22 x 35 x 25 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน E ( จ )
 • ขนาด 24 x 40 x 17 cm ( 9.44 x 15.74 x 6.69 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน F ( ฉ )
 • ขนาด 30 x 45 x 20 cm ( 11.81 x 17.7 x 7.87 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน G
 • ขนาด 31 x 36 x 26 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน H
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องใส่เอกสาร กล่องลูกฟูก ลอน B 150 แกรม 2 ด้าน BD-1A
 • ใช้บรรจุเอกสารทั่วไป และสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายขนาด 37.2 x 28.3 x 30.2 เซนติเมตร
 • เนื้อกระดาษ 150 แกรม 2 ด้าน
 • จำนวน 1 กล่อง
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน E ( จ )
 • ขนาด 24 x 40 x 17 cm ( 9.44 x 15.74 x 6.69 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน F ( ฉ )
 • ขนาด 30 x 45 x 20 cm ( 11.81 x 17.7 x 7.87 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน G
 • ขนาด 31 x 36 x 26 cm
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน H
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
ซองกันกระแทก 6 3/8 x 9 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง
 • ความกว้าง 9 นิ้ว
 • ความสูง 12 3/4 นิ้ว
 • มีพิมพ์ผู้ส่งและผู้รับชัดเจน
 • เนื้อกระดาษ KA 125 แกรม
 • ปากถุงปิดซิลิโคน แบบเทปกาว
 • ตัวแผ่นกันกระแทกติดกับตัวซองสีน้ำตาล ไม่สามารถเลื่อนออกได้ง่ายๆ
ซองกันกระแทก 6 3/8 x 9 นิ้ว พิมพ์จ่าหน้า 100 ซอง
 • ความกว้าง 6 3/8 นิ้ว
 • ความสูง 9 นิ้ว
 • มีพิมพ์ผู้ส่งและผู้รับชัดเจน
 • เนื้อกระดาษ KA 125 แกรม
 • ปากถุงปิดซิลิโคน แบบเทปกาว
 • ตัวแผ่นกันกระแทกติดกับตัวซองสีน้ำตาล ไม่สามารถเลื่อนออกได้ง่ายๆ
ซองพลาสติกกันกระแทก 15.8 x 22.8 + 5 cm. 20 ซอง PB-1W
 • ขนาด 25.50 x 33 ซม. ( 6 1/8 x 8 3/4 นิ้ว )
 • ความยาวลิ้น 5 ซม.
 • สินค้า 1 แพ็ค จะมี 20 ซอง
ซองพลาสติกกันกระแทก 25.5 x 33.0 + 5 cm. 20 ซอง PB-4W
 • ขนาด 25.50 x 33 ซม. ( 10 x 12 นิ้ว )
 • ความยาวลิ้น 5 ซม.
 • สินค้า 1 แพ็ค จะมี 20 ซอง
sdfsdfasdfsdf
 • ขนาด 41 x 45 x 35 cm ( 16.14 x 17.72 x 13.78 in )
 • กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น สีน้ำตาล
 • เนื้อกระดาษชนิด KA/M 125 แกรม ลอง C
 • พิมพ์ ผู้ส่ง ผู้รับ ชัดเจน
 • จำนวน 20 ใบ / แพ็ค
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-C2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-C3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-D2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-D3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า A4
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-E4
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 35 x 46 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-P2
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-P3
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ เบอร์ PP-B2-GR
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ ส้ม
 • ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ มีจ่าหน้า
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-YE
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-PK
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-BL
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-LB
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-LB
 • ขนาด 28 x 38 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B2-RP
 • ขนาด 35 x 46 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ PP-B3-RP
 • ขนาด 25 x 31 + 4 เซนติเมตร
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ
ซองพลาสติก ไปรษณีย์ กันน้ำ
เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง 2 นิ้ว ยาว 40 หลา สีน้ำตาล สีขุ่น TP-0240
 • เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง สีน้ำตาล สีขุ่น เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ
เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง ระวังแตก Fragile สีขาว ตัวหนังสือสีแดง 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-01F
 • เทปกาวระวังแตก เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สีสวยสด
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ
เทปกาว OPP เทปปิดกล่อง ระวังแตก Fragile สีขาว ตัวหนังสือสีแดง 2 นิ้ว ยาว 18 หลา TP-01F
 • เทปกาวระวังแตก เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น เหนียว ทนทาน ลอกแล้วกาวไม่ติดพื้นผิว
 • สีสวยสด
 • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ
เครื่องปิดผนึก เครื่องตัดเทปกาว ติดง่ายกว่าเดิม รุ่นใหม่ สำหรับผู้หญิง Deli 803
 • รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ติดแน่น เหมาะสำหรับคุณผู้หญิง

ราคา กล่อง

ราคา กล่องไปรษณีย์ ซองพลาสติก เทปกาว

ราคา กล่องไปรษณีย์ ฝาชนราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-00
กล่องฝาชน เบอร์ 00 ( ไม่พิมพ์ )
2033.00
@1.65
32.00
@1.60
30.00
@1.50
 
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0รหัสสินค้า BSC-0
กล่องฝาชน เบอร์ 0
2038.00
@1.90
38.00
@1.90
36.00
@1.80
 
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0 ถูกรหัสสินค้า BSC-0-CH
กล่องฝาชน เบอร์ 0 แบบถูก
2039.00
@1.95
37.00
@1.85
35.00
@1.75
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-04
กล่องฝาชน เบอร์ 0+4
2052.00
@2.60
51.00
@2.55
48.00
@2.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-AA
กล่องฝาชน เบอร์ AA
2054.00
@2.70
53.00
@2.65
50.00
@2.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-CD
กล่องฝาชน เบอร์ CD
2086.00
@4.30
85.00
@4.25
80.00
@4.00
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-2A
กล่องฝาชน เบอร์ 2A
2069.00
@3.45
68.00
@3.40
64.00
@3.20
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-2B
กล่องฝาชน เบอร์ 2B
2099.00
@4.95
97.00
@4.85
92.00
@4.60
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-2C
กล่องฝาชน เบอร์ 2C
20160.00
@8.00
157.00
@7.85
148.00
@7.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-C8
กล่องฝาชน เบอร์ C+8
20127.00
@6.35
125.00
@6.25
116.00
@5.80
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-D11
กล่องฝาชน เบอร์ D+11
20185.00
@9.25
182.00
@9.10
171.00
@8.55
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-A
กล่องฝาชน เบอร์ A
2054.00
@2.70
53.00
@2.65
50.00
@2.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-B
กล่องฝาชน เบอร์ B
2071.00
@3.55
70.00
@3.50
66.00
@3.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-C
กล่องฝาชน เบอร์ C
2098.00
@4.90
96.00
@4.80
91.00
@4.55
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-D
กล่องฝาชน เบอร์ D
20129.00
@6.45
127.00
@6.35
120.00
@6.00
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-E
กล่องฝาชน เบอร์ E
20157.00
@7.85
154.00
@7.70
146.00
@7.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-F
กล่องฝาชน เบอร์ F
20242.00
@12.10
238.00
@11.90
226.00
@11.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-G
กล่องฝาชน เบอร์ G
20242.00
@12.10
238.00
@11.90
226.00
@11.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-H
กล่องฝาชน เบอร์ H
20410.00
@20.50
402.00
@20.10
373.00
@18.65
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-7
กล่องฝาชน เบอร์ 7
20420.00
@21.00
412.00
@20.60
382.00
@19.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-M
กล่องฝาชน เบอร์ M ( ไม่พิพม์ )
20240.00
@12.00
236.00
@11.80
219.00
@10.95
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-M+
กล่องฝาชน เบอร์ M+ ( ไม่พิพม์ )
20340.00
@17.00
334.00
@16.70
310.00
@15.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-L
กล่องฝาชน เบอร์ L ( ไม่พิมพ์ )
20440.00
@22.00
432.00
@21.60
404.00
@20.20
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-L13
กล่องฝาชน เบอร์ L+13 ( ไม่พิมพ์ )
20520.00
@26.00
510.00
@25.50
479.00
@23.95
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-P1
กล่องฝาชน เบอร์ P1 ( ไม่พิมพ์ )
20300.00
@15.00
294.00
@14.70
273.00
@13.65
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-P2
กล่องฝาชน เบอร์ P2 ( ไม่พิมพ์ )
20420.00
@21.00
412.00
@20.60
384.00
@19.20
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-P3
กล่องฝาชน เบอร์ P3 ( ไม่พิมพ์ )
20440.00
@22.00
432.00
@21.60
402.00
@20.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-P4
กล่องฝาชน เบอร์ P4 ( ไม่พิมพ์ )
20560.00
@28.00
549.00
@27.45
510.00
@25.50
 
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 0 ถูกรหัสสินค้า BSC-0-CH
กล่องฝาชน เบอร์ 0 แบบถูก
2038.00
@1.90
37.00
@1.85
35.00
@1.75
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-DB1
กล่องฝาชน เบอร์ DB-1
2047.00
@2.35
46.00
@2.30
42.00
@2.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-DB2
กล่องฝาชน เบอร์ DB-2
2050.00
@2.50
49.00
@2.45
45.00
@2.25
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-DB3
กล่องฝาชน เบอร์ DB-3
2063.00
@3.15
62.00
@3.10
57.00
@2.85
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-DB4
กล่องฝาชน เบอร์ DB-4
2073.00
@3.65
72.00
@3.60
67.00
@3.35
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BSC-DB5
กล่องฝาชน เบอร์ DB-5
2096.00
@4.80
95.00
@4.75
88.00
@4.40
 
ราคา กล่องไปรษณีย์ ฝาชน พิมพ์สีเขียวราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BCC-0
กล่องฝาชน เบอร์ 0 สีเขียว
2039.00
@1.95
38.00
@1.90
36.00
@1.80
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BCC-2A
กล่องฝาชน เบอร์ 2A สีเขียว
2069.00
@3.45
68.00
@3.40
64.00
@3.20
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BCC-A
กล่องฝาชน เบอร์ A สีเขียว
2054.00
@2.70
53.00
@2.65
50.00
@2.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BCC-B
กล่องฝาชน เบอร์ G สีเขียว
2071.00
@3.55
70.00
@3.50
6.00
@3.30
 
ราคา กล่องไปรษณีย์ ฝาชน Yahoo พิมพ์ลายราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-00
กล่องฝาชน เบอร์ 00
2035.00
@1.75
34.00
@1.70
32.00
@1.60
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-0
กล่องฝาชน เบอร์ 0
2039.00
@1.95
38.00
@1.90
36.00
@1.80
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-04
กล่องฝาชน เบอร์ 0+4
2052.00
@2.60
51.00
@2.55
48.00
@2.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-AA
กล่องฝาชน เบอร์ AA
2054.00
@2.70
53.00
@2.65
50.00
@2.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-2A
กล่องฝาชน เบอร์ 2A
2069.00
@3.45
68.00
@3.40
64.00
@3.20
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-A
กล่องฝาชน เบอร์ A
2054.00
@2.70
53.00
@2.65
50.00
@2.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-B
กล่องฝาชน เบอร์ B
2071.00
@3.55
70.00
@3.50
66.00
@3.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า YH-C
กล่องฝาชน เบอร์ C
2098.00
@4.90
96.00
@4.80
91.00
@4.55
 
ราคา กล่องไปรษณีย์ ฝาชน 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )ราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BIG-M5
กล่องฝาชน เบอร์ M/5 ความหนา 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )
20480.00
@24.00
470.00
@23.50
442.00
@22.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BIG-M5+
กล่องฝาชน เบอร์ M+/5 ความหนา 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )
20680.00
@34.00
667.00
@33.35
626.00
@31.30
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BIG-L5
กล่องฝาชน เบอร์ L/5 ความหนา 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )
20880.00
@44.00
863.00
@43.15
810.00
@40.50
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BIG-L5+
กล่องฝาชน เบอร์ L+13/5 ความหนา 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )
201,040.00
@52.00
1,020.00
@51.00
957.00
@46.80
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า BIG-BOX
กล่องฝาชน เบอร์ BIGBOX ความหนา 5 ชั้น ( ไม่พิมพ์ )
1150.00
@150.00
147.00
@147.00
135.00
@135.00
 
ราคา กล่องไปรษณีย์ ไดคัท ราคา แพ็คละ
รูปสินค้า รายการสินค้า หน่วย / แพ็ค ปลีก หน้าร้าน SME เหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-SS1 กล่องไดคัท เบอร์ SS-1 20 60.00 @3.00 59.00 @2.95 56.00 @2.80
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-SS2 กล่องไดคัท เบอร์ SS-2 20 74.00 @3.70 73.00 @3.65 69.00 @3.45
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-0 กล่องไดคัท เบอร์ 0 20 86.00 @4.30 84.00 @4.20 82.00 @4.10
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-A กล่องไดคัท เบอร์ ก ( A ) 20 116.00 @5.80 114.00 @5.70 108.00 @5.40
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-B กล่องไดคัท เบอร์ ข ( B ) 20 152.00 @7.60 150.00 @7.50 142.00 @7.10
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-C กล่องไดคัท เบอร์ ค ( C ) 20 212.00 @10.60 208.00 @10.40 196.00 @9.80
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-D กล่องไดคัท เบอร์ ง ( D ) 20 294.00 @14.70 288.00 @14.40 272.00 @13.60
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า CUT-E กล่องไดคัท เบอร์ จ ( E ) 20 390.00 @19.50 382.00 @19.10 360.00 @18.00
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า KA-0 กล่องไดคัท สีน้ำตาล KA เบอร์ 0 20 68.00 @3.40 67.00 @3.35 63.00 @3.15
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า KA-A กกล่องไดคัท สีน้ำตาล KA เบอร์ ก ( A ) 20 74.00 @3.70 73.00 @3.65 68.00 @3.40
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า KA-B กล่องไดคัท สีน้ำตาล KA เบอร์ ข ( B ) 20 112.00 @5.60 110.00 @5.50 104.00 @5.20
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeebox รหัสสินค้า KA-C กล่องไดคัท สีน้ำตาล KA เบอร์ ค ( C ) 20 154.00 @7.70 152.00 @7.60 143.00 @7.15
ราคา ซองพลาสติก ไปรษณีย์ราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-0
ซองพลาสติก PP-0 ( พิมพ์ )
2028.00
@1.40
27.00
@1.35
25.00
@1.25
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-1
ซองพลาสติก PP-1 ( พิมพ์ )
2042.00
@2.10
41.00
@2.05
38.00
@1.90
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-2
ซองพลาสติก PP-2 ( พิมพ์ )
2052.00
@2.60
51.00
@2.55
48.00
@2.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-3
ซองพลาสติก PP-3 ( พิมพ์ )
2062.00
@3.10
60.00
@3.00
57.00
@2.85
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-4
ซองพลาสติก PP-4 ( พิมพ์ )
2066.00
@3.30
64.00
@3.20
60.00
@3.00
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PP-5
ซองพลาสติก PP-5 ( พิมพ์ )
20106.00
@5.30
104.00
@5.20
98.00
@4.90
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PM-2
ซองพลาสติก PM-2 ( ไม่พิมพ์จ่าหน้า )
2031.00
@1.55
30.00
@1.50
28.00
@1.75
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PM-3
ซองพลาสติก PM-3 ( ไม่พิมพ์จ่าหน้า )
2038.00
@1.90
37.00
@1.85
35.00
@1.75
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PM-4
ซองพลาสติก PM-4 ( ไม่พิมพ์จ่าหน้า )
2046.00
@2.30
45.00
@2.25
42.00
@2.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PM-5
ซองพลาสติก PM-5 ( ไม่พิมพ์จ่าหน้า )
2063.00
@3.15
62.00
@3.10
58.00
@2.90
 
ราคา ซองกันกระแทก ไปรษณีย์ราคา แพ็คละ
รูปสินค้ารายการสินค้าหน่วย / แพ็คปลีกหน้าร้านSMEเหมา
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PC-C4
ซองกันกระแทก C4 9×12 3/4 นิ้ว  พิมพ์จ่าหน้า
100600.00
@6.00
588.00
@5.88
540.00
@5.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PC-C4N
ซองกันกระแทก C4 9×12 3/4 นิ้ว  ไม่พิมพ์จ่าหน้า
100570.00
@5.70
559.00
@4.41
410.00
@4.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PC-6
ซองกันกระแทก 6 3/8×9 นิ้ว  พิมพ์จ่าหน้า
100450.00
@4.50
441.00
@4.41
410.00
@4.10
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PB-1
ซองพลาสติก PB-1 พิมพ์จ่าหน้า
20100.00
@5.00
98.00
@4.90
88.00
@4.40
 
กล่องไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์ doodeeboxรหัสสินค้า PB-4
ซองพลาสติก PB-4 พิมพ์จ่าหน้า
20210.00
@10.50
206.00
@10.30
184.00
@9.20